Uralkodók listája

Az alábbiakban a Brit-szigetek különböző királyságai élén álló uralkodók listája olvasható, időrendben. Anglia, Skócia, Írország, Nagy-Britannia és az Egyesült Királyság trónjai a történelem folyamán az alábbi államokat érintették:

 • A 871-től 1707-ig fennálló Angol Királyságot, amely az 1543-ra véglegesített Egyesülési Törvény alapján Wales területét is magában foglalta.
 • A 843-ban megszületett Skót Királyságot, amely 1707-ben szűnt meg.
 • Az Ír Uradalmat, mely 1199-től 1541-ig létezett.
 • Az Ír Királyságot 1541-től 1801-ig.
 • Az 1707-ben Anglia és Skócia összeolvadásával megszületett Nagy-Britanniai Királyságot, amely 1800-ig állt fenn.
 • Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságát, amelyet Nagy-Britannia és Írország 1800-as egyesülési egyezménye hívott életre, és az 1927-es ír függetlenségig maradt fenn.
 • Végül Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát, amely Írország déli területeinek függetlenedését követően jött létre, és mindmáig fennáll.

A Brit-szigeteken uralkodó koronás fők esetében érdemes megjegyezni, hogy az angol királyok 1328-tól kezdve gyakran illették magukat a Franciaország királya címmel is, mivel VI. Károly unokaöccsének szánta trónját halála után. Ezt a követelést persze sohasem sikerült érvényesítenie az angol trónnak, de a címet megtartották maguknak Anglia uralkodói egészen 1800-ig, amikor egyrészt megváltozott a királyság neve, másrészt pedig akkor már Franciaország majdnem tíz éve köztársaság volt.

Az angol uralkodók 1536-tól kezdve az Anglikán Egyház vezetői is. Ezen felül említést érdemel, hogy 1066-ban elölről kezdték az uralkodók számozását. Ez csak az Eduárdokat érinti.

A skót uralkodók esetében mindössze egyetlen cím változott meg. Nevezetesen a skót királyok és királynők II. Mária, III. Vilmos és I. Anna kivételével mind a Skótok Királya vagy Királynője címet viselték. Az említett három uralkodó a Skócia Királya illetve Királynője címet vette fel.

A Brit-szigetek ma is ismert négy állama (Anglia, Skócia, Wales és Írország) megalakulása előtt több történelmi királyság is létezett a szigeteken. Ezek a korai angol történelem pillérei, a szigetek legendái és mítoszai is gyakran keverednek ezen ősi királyi listákba. Ezek tehát a következők:

 • Briton uralkodók
 • Wales uralkodók
 • Pikt uralkodók
 • Dál Riata uralkodók
 • Strathclyde uralkodók
 • A Man-sziget és a Hebridák uralkodók
 • A Man-sziget királyai
 • Kelet-Anglia királyai
 • Essex királyai
 • Kent királyai
 • Sussex királyai
 • Wessex királyai
 • Mercia királyai
 • Northumbria királyai
 • Írország nagykirályai

A következő táblázat a két legfőbb hatalom uralkodóinak sorát tartalmazza, amely akkoriban hatalmilag lefedte mindkét szigetet.

Anglia uralkodói

Uralkodó Hatalmon volt Megjegyzések
A Wessex-ház uralkodói
Nagy Alfréd (849–99) 871–899 A 878-ban kötött Wedmore-i szerződés alapján Alfrédot minden angolok urának ismerték el. Wessex a normannokkal szembeni egyedüli győztes királyság volt, és ezzel a szerződéssel nem titkolt szándéka volt Alfrédnak az egész sziget fennhatóságának megkaparintása.
I. Idősebb Eduárd (870–924) 899–924 Alfréd gyermeke.
Ethelweard (kb. 891–924) 924 Eduárd fia, csak Wessex királya.
Athelstan (894–939) 924–939 Eduárd fia, az első király aki de facto egész Anglia királya
I. Nagyszerű Edmund (921–46) 939–946 Athelstan fia.
Edred (kb. 923–55) 946–955 Athelstan fia, másnéven: Ædred.
Szép Edwig (kb. 941–59) 955–959 Edmund fia. Másnéven: Ædwig vagy Edwy.
I. Békés Edgar (943–75) 959–975 Edmund fia.
II. Mártír-Szent Eduárd (kb. 963–78) 975–978 Edgar fia.
II. Gügye v. Tanácstalan Ethelred (kb. 964–1016) 978–1013
1014–1016
Edgar fia. Másnéven: Æthelred.
II. Vasbordájú Edmund (kb. 985–1016) 1016 Ethelred fia.
A Jelling-ház vagy másnéven a Dán-ház uralkodói
Dánia és Anglia uralkodói 1042-ig megegyeztek.
I. Villásszakállú Svend (kb. 950–1014) 1013–1014  
I. Nagy Knut (kb. 985–1035) 1016–1035 Svend fia.
I. Nyúllábú Harald (1017–40) 1035–1040 Knut fia.
Hardeknut (1018–42) 1040–1042 Knut fia
A Wessex-ház restaurálása
III. Hitvalló Eduárd (kb. 1000–66) 1042–1066 Ethelred fia.
II.Godwin Harald (kb. 1020–66) 1066 Hitvalló Eduárd sógora, a Godwin-ház tagja.
II. Trónörökös Edgar, (kb. 1043–66 v. utána) 1066 Vasbordájú Edmund unokája.
A Normandiai-ház uralkodói
A normann hódítás után az uralkodók számozását elölről kezdték.
I. Hódító Vilmos(1027/28–87) 1066–1087 Nagy Alfréd távoli férfiági rokona.
II. Vörös Vilmos (1054–1100) 1087–1100 I. Vilmos fia.
I. Henrik (1068–1135) 1100–1135 I. Vilmos fia.
Blois István (1100–54) 1135–1154 I. Vilmos unokája.
A Plantagenet-ház uralkodói
Az uralkodó Anjou-ház Matilda Geoffrey Plantagenettel kötött házassága után változtatta meg nevét.
Matilda (1102–67) 1141 I. Henrik lánya, aki V. Henrik (1081/86–1125), német-római császár felesége volt. Másnéven: Maud.
II. Henrik (1133–89) 1154–1189 Matilda fia.
I. Oroszlánszívű Richárd (1157–99) 1189–1199 II. Henrik fia.
Anglia és Írország Plantagenet uralkodói
1199-ben János, Írország lordja örökölte az angol trónt. Az Írország lordja címet 1542-ben változtatták Írország királya címre.
I. Földnélküli János (1167–1216) 1199–1216 II. Henrik fia.
III. Henrik (1207–72) 1216–1272 János fia.
I. Hosszúlábú Eduárd (1239–1307) 1272–1307 III. Henrik fia.
II. Eduárd (1284–1327) 1307–1327 I. Eduárd fia. Meggyilkolták.
III. Eduárd (1312–77) 1327–1377 II. Eduárd fia.
II. Richárd (1367–1400) 1377–1399 III. Eduárd unokája. Letették a trónról, majd meggyilkolták.
A Lancaster-ház uralkodói
IV. Henrik elűzte trónjáról Richárdot, és a királyi ház nevének apja rangját (Lancaster hercege) választotta.
IV. (Lancaster) Henrik (1367–1413) 1399–1413 III. Eduárd unokája.
V. Henrik (1387–1422) 1413–1422 IV. Henrik fia.
VI. Henrik (1421–71) 1422–1461
1470–1471
V. Henrik fia. IV. Eduárd uralkodása után újra elfoglalta a trónt, de meggyilkolják.
A York-ház uralkodói
Lancaster és York királyi családjai között kirobbant a Rózsák háborúja.
IV. (York-i) Eduárd (1442–83) 1461–1470
1471–1483
III. Eduárd ükunokája. VI. Henrik visszafoglalta az angol trónt egy ideig, de hamar visszaszerezte azt.
V. Eduárd (1470–83) 1483 IV. Eduárd fia. III. Richárd meggyilkoltatja.
III. (Gloucesteri) Richárd (1452–85) 1483–1485 IV. Eduárd testvére. A VII. Henrik-kel vívott Bosworth-i csatában elesik.
A Tudor-ház uralkodói
VII. Tudor Henrik, a Lancaster család rokona legyőzte III. Richárdot, ezzel véget vetett a Rózsák háborújának, és visszaszerezte a Yorkoktól Anglia trónját.
VII. Henrik (1457–1509) 1485–1509 III. Eduárd ükunokája.
VIII. Henrik (1491–1547) 1509–1547 VII. Henrik fia, IV. Eduárd unokája.
VI. Eduárd (1537–53) 1547–1553 VIII. Henrik fia.
Jane (1537–54) 1553 VII. Henrik dédunokája, akit 1553. július 10-én koronáztak meg, de kilenc nappal később I. Mária elűzte a trónról.
I. Véres Mária (1516–58) 1553–1558 VIII. Henrik leánya.
I. Erzsébet (1533–1603) 1558–1603 VIII. Henrik leánya.

Skócia uralkodói

Uralkodó Hatalmon volt Megjegyzések
Az Alpin-ház uralkodói
I. Kenneth 843–858 Az idegen hatalmak betörésének kivédésére a piktek és a skótok szövetségre léptek, és Kenneth uralma alatt egyesültek, létrehozva az Alba nevű királyságot.
I. Donald 858–862 Kenneth testvére.
I. Konstantin 862–877 Kenneth fia.
Aedh 877–878 Kenneth fia.
Eochaid 878–889 Aedh unokaöccse.
Giric társkirálya.
Giric 878–889 Aedh unokatestvére.
Eochaid társkirálya.
II. Donald 889–900 Konstantin fia.
II. Konstantin 900–943 Aedh fia.
I. Malcolm 943–954 II. Donald fia.
Indulf 954–962 II. Konstantin fia.
Dubh 962–966 I. Malcolm fia.
Culen 966–971 Indulf fia.
II. Kenneth 971–995 I. Malcolm fia.
III. Konstantin 995–997 Culen fia.
III. Kenneth 997–1005 Dubh fia.
II. Malcolm 1005–1034 II. Kenneth fia.
I. Duncan 1034–1040 II. Malcolm unokája.
Macbeth 1040–1057 II. Malcolm unokája, III. Kenneth unokájának a férje.
Lulach 1057–1058 III. Kenneth dédunokája, Macbeth mostohafia és unokatestvére.
A Canmore-ház (másnéven: Dunkeld-ház) uralkodói
III. Malcolm 1058–1093 I. Duncan fia.
III. Donald 1093–1094
1094–1097
I. Duncan fia.
Edmund társkirálya.
I. Edmund 1093–1094
1094–1097
III. Malcolm fia.
III. Donald társkirálya.
II. Duncan 1094 III. Malcolm fia.
Edgar 1097–1107 III. Malcolm fia.
I. Sándor 1107–1124 Malcolm fia.
I. Dávid 1124–1153 Malcolm fia.
IV. Érintetlen Malcolm 1153–1165 Dávis unokája.
I. Oroszlán Vilmos 1165–1214 Dávid unokája.
II. Sándor 1214–1249 Vilmos fia.
III. Sándor 1249–1286 II. Sándor fia.
I. Margit, a Norvég szűz 1286–1290 III. Sándor unokája.
A Balliol-ház uralkodói.
Amikor Margit meghalt, nem volt egyértelmű örököse a skót trónnak. Ezért I. Eduárd, angol király egy bábot ültetett Skócia trónjára.
Balliol 
János
1292–1296 Dávid szépunokája.
A Bruce-ház uralkodói
János uralkodása ellen fellázadtak a skótok, és a függetlenségi háború végül Róbert trónra juttatásához vezetett.
I. Róbert 1306–1329 Dávid ük-ükunokája.
II. Dávid 1329–1371 Róbert fia.
A Balliol-ház uralkodói
A trónkövetelő Eduárd is skót királynak tekintette magát egy időben.
Balliol Eduárd 1332–1336 János fia.
A Stuart-ház uralkodói
A királyi család nevét a Stewart név francia betűzése adta, Mária királynő francia házassága révén.
II. Róbert 1371–1390 I. Róbert unokája. Az első, aki felvette a Skótok királya címet.
III. Róbert 1390–1406 II. Róbert fia.
I. Jakab 1406–1437 III. Róbert fia.
II. Jakab 1437–1460 I. Jakab fia.
III. Jakab 1460–1488 II. Jakab fia.
IV. Jakab 1488–1513 III. Jakab fia.
V. Jakab 1513–1542 IV. Jakab fia.
I. Mária 1542–1587 V. Jakab leánya.
VI. Jakab 1567–1625 Mária fia.

Anglia, Skócia és Írország uralkodói
1603-ban Jakab, Skócia királya örökölte Erzsébet után az angol trónt.
A Stuart-ház uralkodói
Uralkodó Hatalmon volt Megjegyzések
I. Jakab (1566–1625)
VI. Jakab (Skóciában)
1603–1625 Mária fia, VII. Henrik ükunokája.
I. Károly (1600–49) 1625–1649 Jakab fia. Lefejezték.
Interregnum, Oliver Cromwell protektorátusa
Angliának nem volt királya 1649-től 1660-ig, de köztársaság csak 1653-tól volt. Oliver Cromwell feloszlatta a parlamentet és mint Lord Protector kormányzott haláláig.
Uralkodó Hatalmon volt Megjegyzések
Oliver Cromwell (1599–1658) 1653–1658  
Richard Cromwell (1626–1712) 1658–1659 Oliver Cromwell fia.
Anglia, Skócia és Írország uralkodói
1659-ben Richard Cromwell lemondott. A Stuart-házat pedig restaurálták.
A Stuart-ház uralkodói
Uralkodó Hatalmon volt Megjegyzések
II. Károly (1630–85) 1660–1685
1649–1685 (de jure)
I. Károly idősebbik fia, 1651-ben Skóciában koronázták meg.
II. Jakab (1633–1703)
VII. Jakab (Skóciában).
1685–1689 I. Károly ifjabb fia.
II. Mária (1662–94) 1689–1694 II. Jakab idősebb leánya.
Férje, III. Vilmos társuralkodója.
III. Orániai Vilmos (1650–1702)
II. Vilmos (Skóciában) és I. Vilmos (Írországban)
1689–1702 I. Károly unokája.
Felesége, Mária társuralkodója.
Anna (1665–1714) 1702–1707 II. Jakab leánya.
Nagy-Britannia és Írország uralkodói
Az 1707-ben megalkotott Egyesülési Törvény királysággá olvasztotta össze Skóciát és Angliát, amelynek neve Nagy-Britannia lett.
A Stuart-ház uralkodói
Uralkodó Hatalmon volt Megjegyzések
Anna 1707–1714 II. Jakab leánya.
A Hannover-ház uralkodói
Az 1701-ben megalkotott trónöröklési törvény szerint amennyiben nincs közvetlen örököse Nagy-Britannia trónjának, akkor egy protestáns rokon kerülhet a trónra. Így jöhetett szóba Hannoveri Szófia, aki a legközelebbi rokon volt, és megfelelt a törvénynek. Halála miatt fia lépett a trónra, aki ezáltal megalapított a Hannover-házat.
I. György (1660–1727) 1714–1727 I. Jakab dédunokája.
II. György (1683–1760) 1727–1760 I. György fia.
III. György (1738–1820) 1760–1801 II. György unokája.
Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának uralkodói
Az 1800-ban érvénybe lépő egyesülési törvény szerint Írország és Nagy-Britannia trónjai egyesülnek, és létrejön az Egyesült Királyság.
A Hannover-ház uralkodói
Uralkodó Hatalmon volt Megjegyzések
III. György 1801–1820 II. György unokája.
IV. György (1762–1830) 1820–1830 III. György fia.
IV. Vilmos (1765–1837) 1830–1837 III. György fia.
Viktória (1819–1901) 1837–1901 III. György unokája.
A Szász-Coburg-Gotha-ház uralkodói
A királyi család neve Viktória férjére való tekintettel változott meg.
VII. Eduárd (1841–1910) 1901–1910 Viktória fia.
V. György (1865–1936) 1910–1917 VII. Eduárd fia.
A Windsor-ház uralkodói
1917-ben a királyi család nevét megváltoztatták az I. világháború után az angolokban élő erős németellenesség miatt.
V. György 1917–1927 VII. Eduárd fia.
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az uralkodói
1922-ben Írország kiszakadt a királyságból, így 1927-ben megváltoztatták a birodalom nevét.
A Windsor-ház uralkodói
Uralkodó Hatalmon volt Megjegyzések
V. György 1927–1936 VII. Eduárd fia.
VIII. Eduárd (1894–1972) 1936 V. György fia, lemondott trónjáról.
VI. György (1895–1952) 1936–1952 V. György fia.
II. Erzsébet (1926-) 1952- VI. György leánya.

 

 

 

 

 
Admin
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints    *****    Blog, Videojátékok, Szórakozás, Technika! Call of Duty: WWII és sok más!    *****    Légy te is egy Új Márka Elsõ tagjai között ahol Azonnali 28%haszonhoz juthatsz!Részletek:huncalifeandme@gmail.com    *****    Nyerj akár 1 millió forint értékû bitcoint. A játék ingyenes.    *****    Tudtátok, hogy a Csiga-biga gyerekdalban eredetileg szó sincs tûzrõl?    *****    LEGYÉL FARMASI TANÁCSADÓ VAGY VEZETÕ! OTTHONI MUNKA, MAGAS KERESETI LEHETÕSÉGGEL! HA MOST CSATLAKOZOL, MÉG NYERHETSZ IS!    *****    Mi mennyi 2018 - Árak, változások 2018 - minimálbér, családi pótlék, adókedvezmények 2018    *****    Légy te is a Farmasi csapaom tagja!!!    *****    Születési,baba,hold horoszkóp,elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,fogamzási képlet! Ingyenes tanácsadás!Várlak!Kattints!    *****    A Dynasty és a TVD 8.évadából megismert színésznõ, Nathalie Kelley elsõ hazai rajongói lapja. KATT! KATT! KATT!    *****    WISE-VOGUE | SZISSZ ÉS KLAU BEAUTY-FASHION BLOGJA TERMÉKTESZTEKKEL, TIPPEKKEL, ÖTLETEKKEL A MINDENNAPOKRA // WISE-VOGUE    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Karácsonyra AJÁNDÉKOZZ szeretteidnek, barátaidnak SZEMÉLYRE SZÓLÓ HOROSZKÓP ELEMZÉST 3 ÉVES ELÕREJELZÉSSEL!    *****    Szerinted melyik könyvet kellene elolvasnom? Melyik film érdemes arra, hogy megnézzem? - Mementoim.Blogspot.hu    *****    Születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés + Felszálló holdcsomópont,Chiron, Lilith 2000 Ft. + ingyenes konzultáció. Most!    *****    Szerinted melyik könyvet kellene elolvasnom? Melyik film érdemes arra, hogy megnézzem? - Mementoim.Blogspot.hu